вторник, 7 септември 2010 г.

Сентенции, мъдрости и цитати

*Колко често хората използуват ума си,за да вършат глупости./Фр.Ларошфуко/*Един от белезите на посредствения ум е желанието постоянно да се разказва. /Ж.Лабрюйер/


*Остроумието е нещо различно от ума.Умът се отличава с изобретателност,а остроумието само с находчивост./К.Вебер/


*Който при известни обстоятелства не си губи ума,не е имал какво да губи./Г.Лесинг/


*Знанието и само знанието прави човека свободен и велик./Д.И.Писарев/


*Да знае какви трябва да бъдат нещата е характерно за умния човек;да знае какви са в действителност нещата е характерно за опитния човек; а да знае как да ги промени,за да станат по-добри,е характерно за гениалния човек./Д.Дидро/


*И най-смелия човек става страхливец,ако няма установени възгледи./Й.Дьолакроа/


*Да доказваш на човека необходимостта от знания е все едно да го убеждаваш в ползата от зрението./М.Горки/


*Онова което знаем,е ограничено,а което не знаем,е безкрайно./П.Лаплас/


*Което не разбирате,не ви принадлежи. /Й.Гьоте/


*Най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли./Т.Едисън/


*Който усеща красотата,може да долови и разбере същността на живота на истинския човек./Ф.Е.Дзерджински/


*Ако не познаваш историята на културата,невъзможно е да бъдеш културен човек./М.Горки/


*Като учим другите,и ние се учим./Сенека/


*Да научиш другите ти трябва повече ум,отколкото да се научиш сам./М.Монтен/


*Ако не искаш много от човек,няма и да получиш много./А.С.Макаренко/


*Непосилните задачи само развращават,приучват към недобросъвестно отношение към задълженията./Н.К.Крупская/


*Човек не е празно шише,в което можеш да налееш каквато си искаш течност. /Д.И.Писарев/


*Няма трудни науки,има само трудни,тоест несмилаеми изложения./А.И.Херцен/


*Лашият учител ни поднася истината,добрият ни учи да я откриваме./А.Дистервег/


*Убежденията се внушават чрез теория,а поведението се формира чрез пример./А.И.Херцен/


*Лесно е правилно да следваш оня,който правилно те води./Ян Коменски/


*Благородството на държанието се възпитава чрез примери./А.Франс/


*За да се смелят знанията,трябва да се поглъщат с апетит./А.Франс/


*Който за нищо не пита,на нищо няма да се научи./Т.Фулър/


*Умее да запомня този,коъто умее да бъде внимателен./С.Джонсън/


*Чуждите указания не са нищо повече от съвещателен глас./Н.А.Рубакин/


*Трябва да се учи много,за да се знае поне малко./Ш.Монтескьо/


*Знанието е знание само когато е придобито чрез усилията на мисълта,а не на паметта. /Л.Н.Толстой/


*На каквито кокили и да се качим,без собствените си крака не можем мина./П.Боаст/


*Много неща умее оня,който много разчита на себе си./В.Хумболт/


*Талантът е вяра в себе си,в силата си. /М.Горки/


*Упражнението,приятели мои,дава повече от добрата природна надареност./Протагор/


*Не бива да се плашим от опасността да направим грешки:най-голямата грешка е да се лишаваме от опитност./Л.Вовнарг/


*Способностите,както и мускулите растат чрез тренировка./В.А.Обручев/


*Времето и случаят не могат нищо да направят за онези,които сами не правят нищо за себе си. /Дж.Канинг/


*Човек има само един тиранин-невежеството. /В.Юго/


*Невежеството е майка на подозрителността. /У.Олджър/


*Предрасъдъкът е рожба на невежеството. /У.Хейзлит/


*Предрасъдъците са отломки от стари истини. /М.Горки/

Няма коментари:

Публикуване на коментар