сряда, 1 август 2012 г.

Отново за конете.....


Конят – повелителят на ездата

Преди около 600 млн. години в горите на Северна Америка живеело дребно тревопасно животинче, голямо колкото лисица, с по три пръста на предните лапи. Това, подобно на антилопа същество, се наричало еохипус. По същото време в Европа живеел друг подобен вид – хиракотериум. От тези две животни произлязъл днешния кон. Ранните му предци живеели в горите и се хранели предимно с листа, а при опасност се криели в храсталака.

Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Постепенно, с промяната на климата се променяли и животните – горите отстъпили мястото си на широки степи, където единственото спасение на дребните тревопасни било бягството. За да бягат по-бърз те започнали да тичат „на пръсти“, като най-дългия от тях се развивал все повече, за сметка на страничните, а размерът на животното ставал все по-внушителен. Така преди около 2 млн. години се появило съществото, познато днес като еквус (equs) – конят.
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
За хората от каменната епоха конят не бил нищо повече от парче бягащо месо. Някъде около 3000г.пр.н.е. (началото на бронзовата епоха) много племена от Азия, а после и от Северна и Западна Европа, започнали да опитомяват коне. Конниците се предвижвали бързо, ловували в непознати местности и водели успешни битки с другите племена. Най-ранните изображения на колесници са открити по релефите на древните шумери (2500г.пр.н.е.) – те били с четири колела, закрепени на неподвижни оси. По-късно хетите, асирийците и египтяните усъвършенствали шумерския модел, и около 1600г.пр.н.е. едноосната колесница се разпространила в цяла Азия. Когато били използвани за война към колелата се прикрепвали дълги остриета, които поразявали вражеската пехота, когато колесниците се врязвали в нея. До 1000г.пр.н.е. в Близкия Изток и Европа конете не се използвали за война.
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
През средните векове рицарите носели брони, тежащи до 60 кг. и не можели да се придвижват без кон. Добре дресираното рицарско животно не само носело господаря си, но и му помагало много в боя – конете безстрашно изпълнявали различни бойни фигури и поразявали много противници. Рицарската епоха приключила с появата на огнестрелното оръжие в началото на ХVв. Конницата започнала да се нарича кавалерия и съществува до днешни дни, макар че се използва главно за церемонии и почти никога в битки.
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Първият трамвай се появил през 1832г. в Ню Йорк – един единствен кон теглел по релси вагон с повече от 30 човека в него. Към осемдесетте години на ХІХв. такава „държавна работа“ имали над 100 000 коне в различни градове по света, но постепенно електричеството изместило животните.
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
В днешно време конете са разпространени по целия свят. Конят е много важна част от историята на почти всички народи и въпреки, че ги изместват колите, автобусите и тракторите, те ще съществуват, докато съществуват и хората.
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Конят – повелителят на ездата
Снимки: Alexia Khruscheva

http://mysticolors.com/2012/08/01/the-horse-lord-of-riding/

Няма коментари:

Публикуване на коментар